C

Atrakcyjne działki przy lesie

Nieruchomości gruntowe przy lesie pod zabudowę jednorodzinną

Atrakcyjne działki przy lesie pod zabudowę jednorodzinną

Informacje

Company Building Property
Surface
position icon

Nieruchomość gruntowa niezabudowa.Całkowita powierzchnia gruntów: 8782 m2, składa się na nią 6 działek o powierzchni od 1347 m2 do 1573 m2.Położenie:

Gościeradz

Woj. kujawsko -pomorskie


Charakterystyka

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana - kompleks działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W skład kompleksu wchodzi 6 działek o zróżnicowanej wielkości od 1347 m2 do 1573 m2.


Działki znajdują się na osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Gościeradz, w otoczeniu lasów w odległości ok. 20 km od Bydgoszczy, oraz w bliskości Jeziora Lipkusz.


Dojazd do działek odbywa się przez zjazd z drogi krajowej nr 25, drogą gruntową ulicą Leśną (obręb Gościeradz).


Teren nieruchomości uzbrojony w media.

Możliwe kierunki zagospodarowania

Nieruchomość zlokalizowana jest na osiedlu domów jednorodzinnych, na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej.

Illustration of House

Zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna

Company Building Property
Owner

Fundusz

IPS-SGB Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem 1482. Fundusz IPS-SGB posiada wierzytelność zabezpieczoną hipotekami na przedmiotowej Nieruchomości. Celem uzyskania spłaty wierzytelności Fundusz poszukuje Inwestora zainteresowanego nabyciem Nieruchomości.Definicje

Nieruchomość

Nieruchomość oznaczona w księgach wieczystych jako BY1B/00194445/4, położona w Gościeradzu, okolice ul. Leśnej, Brzozowej, Sosnowej, Wspólnej o łącznej powierzchni gruntów 8782 m2. Nieruchomość niezabudowana.C

C

Opis nieruchomości

Nieruchomść gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działki ewidencyjne nr: 273/1, 273/2, 273/4, 273/5, 273/6, 241 obręb 0007 Gościeradz, gm. Koronowo, pow. bydgoski o powierzchni 8782 m2.
Teren nieruchomości płaski, częściowo ogrodzony siatką, wybrane działki porośnięte zielenią (samosiejkami). Drogi wewnętrzne gruntowe utwardzone tłuczniem.


Nieruchomość uzbrojona w instalację: elektryczną, i wodno kanalizacyjną.


Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - asfaltowej - droga krajowa nr 25, przy pomocy drogi gruntowej (ul. Leśna). Nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośredniej bliskości lasów.

Nr działki

273/1

273/2

273/4

273/5

273/6

241

RAZEM

Powierzchnia [m2]

1500

1500

1573

1500

1347

1362

8782

C

Działka nr 273/5 o powierzchni 1500 m2

Działka nr 273/6 o powierzchni 1347 m2

Opis działek

Kompleks składa się z 6 działek o zróżnicowanej wielkości

Działka nr 273/1 o powierzchni 1500 m2

Działka nr 273/2 o powierzchni 1500 m2

Działka nr 273/4 o powierzchni 1573 m2

Działkanr 241 o powierzchni 1362 m2

C

Gościeradz - wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Koronowo, na północ od zachodnich dzielnic Bydgoszczy, na trasie drogi krajowej nr 25.


Koronowo - gmina wiejska w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim.

Crowd of people

Liczba ludności: 23 tys.

Man Raising Hand
Salary Icon

Średnie wynagrodzenie: 5,1 tPLN

Lokalizacja ogólna

Stopa bezrobocia: 5,1%

Drop Shadow

Lokalizacja szczegółowa

Nieruchomość zlokalizowana jest w GOŚCIERADZU w okolicy ul. Leśnej

Nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie osiedla jednorodzinnego, w okolicy nieruchomości znajduje się las, zabudowa zagrodowa oraz tereny użytkowane rolniczo. Nieruchomość położona jest w bliskości drogi krajowej nr 25 - 300 m, około 20 km od Bydgoszczy.C

C

Przeznaczenie nieruchomości

Teren na którym znajduje się nieruchomość znajduje się w obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Gościeradzu w Gminie Koronowo, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie nr XII/150/03 z dnia 24 września 2003 r.

C

Propozycje dla inwestora

Fundusz IPS - SGB posiada wierzytelność zabezpieczoną hipotekami na przedmiotowej Nieruchomości. W związku z chęcią odzyskania wierzytelności Fundusz poszukuje Inwestora, zainteresowanego nabyciem Nieruchomości.


Aktualna sytuacja formalno - prawna skutkuje tym, że sprzedaż Nieruchomości odbywa się przez Komornika w drodze licytacji. Dzięki takiej formule transakcji nabywca kupi Nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń.


W związku z powyższym istnieją następujące możliwości przejęcia praw do Nieruchomości: zakup całości nieruchomości w drodze licytacji.

Zdjęcia i wideo

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć i filmu prezentujących Nieruchomość. Chcesz zobaczyć więcej? Umów się na wizję lokalną nieruchomości.

Gadget Mockup Frames Laptop

C

C

C

Dodatkowe dokumenty

Document Icon

Po kliknięciu w poniższe linki możecie zapoznać się Państwo z dodatkowymi dokumentami nt Nieruchomości.

Worldwide Web Icon
phone
Email Glyph Icon

Kontakt:

Andrzej Ciborski


+48 518 918 258


andrzej@ciborski.pl

C

Zainteresowany? Co dalej?

Teaser

NDA

Licytacja

Postanowienie o przybiciu

Przysądzenie własności

Memo

Due diligence

Wpłata wadium

Zapłata wylicytowanej ceny

Co dalej?

Dane adresowe:

Niniejszym zapoznali się Państwo z oferowaną nieruchomością.


Następnym etapem procesu jest due dilligence Nieruchomości. Odpowiemy na Państwa pytania, jak również możemy zorganizować oględziny Nieruchomości. Zostanie Państwu przekazana pełna informacja dotycząca terminu i warunków licytacji.

C sp. z o.o.

ul. Robotnicza 46a, 53-608 Wrocław,

NIP: 897-190-89-76, KRS: 982420,

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał: 5000 zł (opłacony w całości).

Prezentacja nie stanowi w oferty w rozumieniu K.C, prezentacja nie jest operatem szacunkowym ani ekspertyzą o stanie technicznym nieruchomości. Wszystkie dane w prezentacji powinny podlegać weryfikacji Inwestora na etapie analizy nieruchomości.